Renée Vonk

Tag: coronavirus

Optimisme gerechtvaardigd

Woensdag 27 mei De cijfers van het afgelopen etmaal wijzen op een duidelijke verbetering van de situatie. Weliswaar werd bij 276 mensen corona vastgesteld, maar dat zijn er 82 minder dan een dag eerder. Het aantal nieuwe sterfgevallen bleef ‘beperkt’ tot 82 (- 8), er liggen 533 minder patiënten in het ziekenhuis en 53 minder...

Het lijkt goed te gaan

Na het lange Hemelvaartsweekeinde is het aantal besmettingsgevallen sinds 1 maart in Frankrijk met 358 (+ 243) toegenomen tot 145.279. Er waren opnieuw 90 (+55) doden te betreuren, géén nieuw sterfgeval in een EHPAD (bejaarden- of zorgcentrum). In Frankrijk zijn nu 28.438 mensen aan corona bezweken. Toch is er reden voor optimisme, want in de...

Gemengde berichten

Maandag 25 mei In de afgelopen 24 uur geen duidelijke tendens. Er stierven 35 mensen, allen in een ziekenhuis, een dag eerder nog 43. Het aantal nieuwe besmettingsgevallen bleef tot 115 (- 135) beperkt, maar er liggen nu 7 patiënten méér in het ziekenhuis. Van hen zijn er 1.618 slecht aan toe, een daling van...

Echt de goede kant op

Zondag 24 mei Voorzichtig afwachten blijft geboden, de cijfers van maandag/dinsdag zullen veel duidelijk maken. Dan zijn de gegevens over het lange weekeinde van Hemelvaartsdag in de statistieken verwerkt. Maar in het afgelopen etmaal was er onmiskenbaar van een verbeterde situatie sprake. Er overleden 43 corona-slachtoffers, een dag eerder nog 74. Allen in een ziekenhuis,...

Weer minder sterfgevallen

Zaterdag 23 mei In het voorbije etmaal zijn in Frankrijk 74 mensen door corona om het leven gekomen, allen in een ziekenhuis.In de EHPADs’ (bejaarden- en verpleeginrichtingen) waren geen nieuwe doden te betreuren. Een dag eerder was het sterftecijfer in het land nog met 83 opgelopen. Sinds 1 maart bedraagt het dodental nu 28.270. Er...

Min of meer geruststellend

Vrijdag 22 mei Ofschoon er in het voorbije etmaal opnieuw corona-doden te betreuren waren, lijkt de situatie in Frankrijk duidelijk te verbeteren. Minder nieuwe besmettingsgevallen, minder mensen in de ziekenhuizen, meer personen genezen verklaard. De cijfers zijn als volgt: 83 dodelijke slachtoffers (een dag eerder 110), bij 318 mensen besmetting vastgesteld (een dag eerder 418),...

Opnieuw gunstige cijfers

Donderdag 21 mei Voor zover je in dit verband ooit over een ‘mooie’ score kunt spreken, corona lijkt in Frankrijk min of meer onder controle. Het sterftecijfer liep in de afgelopen 24 uur weliswaar met 110 op tot 28.113 (17.793 in ziekenhuizen, 10.320 in EHPAD’s, bejaarden- en verpleegcentra), maar een dag eerder was het dodental...

Het virus onder controle?

Woensdag 20 mei Minder nieuwe besmettingsgevallen (88), minder mensen in het ziekenhuis (- 547), minder patiënten (-104) die er beroerd aan toe zijn, het lijkt in Frankrijk de goede kant op te gaan. Maar er overleden (in de ziekenhuizen) toch weer 125 mensen, een etmaal eerder 123. Het totaal aantal dodelijke slachtoffers is nu tot...

Beperkte verbetering

Dinsdag 19 mei Allicht doordat er steeds meer tests worden uitgevoerd, maar het aantal vastgestelde besmettingsgevallen is in de afgelopen 24 uur met 612 toegenomen tot 142.903 (sinds 1 maart). Verder overleden in het voorbije etmaal 131 (123 in een ziekenhuis, 8 in een EHPAD) slachtoffers aan corona, een relatief gering aantal, maar ook geen...

Méér slachtoffers, toch verbetering

Maandag 18 mei In het voorbije etmaal is het officiële aantal dodelijke slachtoffers ineens met 483 gestegen, een dag eerder met ‘slechts’ 96. Terwijl de situatie volgens overige cijfers juist op een gunstige ontwikkeling duidt. De verklaring is waarschijnlijk dat er in de EHPAD’s (bejaarden- en zorginstellingen) nu meer sterfgevallen aan corona worden toegeschreven dan...
Scroll naar top