Renée Vonk

Tag: invaliden

De vrijheid van een ‘pot de yaourt’

Madame Mahmoud, de dame die me eens per week verlost van het zwaarste huishoudelijke werk, rijdt in een brommobiel, zoals zo’n ding in Nederland heet. Een 45-km wagentje dat ze na tal van mislukte pogingen om haar rijbewijs te halen, in arren moede aanschafte om zich toch te kunnen verplaatsen. Madame Mahmoud is een zenuwpees...

Onbeschoft ? Nou en of !

Meer dan twee op de drie Fransen (65%) is ervan overtuigd dat de onbeschoftheid in dit land de afgelopen tien jaar is toegenomen, terwijl 13% nog steeds vindt dat het wel meevalt, aldus een enquête van la Revue Civique. Helaas moet ik constateren dat die 65% het heeft gewonnen. Vandaag aan de pomp van de...
Scroll to Top